Oferta
Psychoterapia i metoda psychoanalityczna jest skierowana do osób w kryzysie i do tych, którzy poszukują zmiany dzięki pomocy drugiej osoby. Psychoterapia psychoanalityczna jest długotrwałym procesem, który prowadzi do przepracowania problemu i w efekcie zmiany zachowań.
Jest to także czas inwestycji w siebie, czas jaki warto spędzić nad refleksją nad sobą, nad badaniem swoich stanów wewnętrznych, ich nazywaniem oraz rozumieniem swojego sposobu funkcjonowania wśród ludzi.